GeoIVM

Aktuelno

Da li Vas interesuju novosti kod JIE Engineering? Jednostavno sledite ovaj link!

Downloads

Geo-Information Value Management

Geo-Information Value Management

Po završetku digitalne obrade podataka postavlja se pitanje integracije svih dostupnih informacija. Naš cilj je da Vaše prostorne (GEO) podatke u bankama podataka (INFORMATION), sa ciljem maksimalnog korišćenja (VALUE), integrišemo u Vaše poslovne procese (MANAGEMENT).
U poslovnom polju Geo-IVM (Geo Information Value Management) sve se odvija u CAD/GIS prostoru

 • Podaci
 • Sistem
 • Menadžment

JIE engineering d.o.o. Vam kod CAD/GIS projekata nudi optimizaciju i automatizaciju procesa. Pod tim se podrazumeva:

 1. Sistem- Consulting (izbor sistema, uvođenje GIS-a), obuka, održavanje sistema, prilagođavanje sistema specifičnim potrebama
 2. Projekt-Consulting, optimiranje procesa
 3. Konsolidacija podataka, Integracija (sopstvena banka podataka ili podaci sa strane, analogni i vektorski podaci), povećanje vrednosti podataka, migracija podataka kod promene sistema itd.

Naš servis:

 • Analiza
 • Korekture
 • Transformacije
 • Integracije
 • Obogaćivanje podataka