Gis

Aktuelno

Da li Vas interesuju novosti kod JIE Engineering? Jednostavno sledite ovaj link!

Downloads

GIS/CAD i banke podataka Know-how

Naš sistemski Know-how u oblasti geografskih informacionih sistema (GIS) i Computer Aided Design-Programm (CAD) povezan sa bankama podataka pokriva veliki broj proizvoda na tržištu geopodataka. U pitanju su sledeći sistemi:

 • Smallworld GIS
 • ArcFM UT
 • SICAD UT
 • sisNET
 • G!NIUS/Geomedia
 • ArcGIS
 • Moskito
 • GISMobil
 • MapInfo/GeoAS
 • PolyGIS
 • LIDS
 • Ingrada
 • AutoCAD
 • MicroStation
 • Oracle
 • SQL Server
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • ProjectWise