GeoIVM

Aktuelno

Da li Vas interesuju novosti kod JIE Engineering? Jednostavno sledite ovaj link!

Downloads

Menadžment rasterskih podataka

U oblasti menadžmenta rasterskih podataka pružamo sledeće usluge:

  • Priprema posla (saniranje planova od fizičkih oštećenja, sortiranje itd.)
  • Skeniranje različitih analognih podloga (Format A4-A0 i većih površina)
  • Indeksiranje i obeležavanje podloga u skladu sa predviđenom specifikacijom
  • Dalja obrada podataka sa ciljem njihovog pojednostavljenog korišćenja u smislu digitalnih podloga, GIS-sistema i sl.:
    • Georeferenciranje i postavljanje podloga u jedan prostorni sistem (GIS)
    • Obrada podloga (uklanjanje deformacija, čišćenje podloga, uklanjanje legendi i ivica kod skeniranih planova itd.)
  • Izrada digitalnih arhiva planova i banki podataka
  • Obratite se nama ako želite da Vaše analogne podloge digitalizujete.