JIE ENGINEERING USPEŠAN PARTNER U DOSTIZANJU EVROPSKIH STANDARDA U EFIKASNOSTI RADA JAVNIH PREDUZEĆA VODOVODA I KANALIZACIJE

U Beogradu, 18. septembra 2018. godine, direktori kompanija vodovoda i kanalizacije iz Subotice, Bijeljine, Velike Kladuše, Tuzle, Gračanice i Reginalnog vodovoda Crnogosko primorje potpisali su Sporazum o implementaciji i realizaciji DeveloPPP projekta „Unapređenje upravljanja infrastrukturnim sredstvima“ sa nemačkom softverskom firmom Barthauer sa kojom kompanija JIE Engineering, kao lokalni partner, ostvaruje vrlo uspešnu saradnju.

Navedene kompanije su kao pilot preduzeća u periodu od 2016-2018. godine učestvovale u obuci u okviru DeveloPPP projekta, koji je zajednički finansiran od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ), KfW banka i firme Barthauer Software GmbH, Braunschweig, Nemačka, u saradnji sa firmom JIE Engineering d.o.o. i Građevinskim fakultetom iz Beograda.

Nakon savladane obuke od strane stručnjaka – inženjera, potpisanim Sporazumom, pilot preduzeća putem donacijskih sredstava dobijaju pored stečenog znanja i softverska rešenja za vođenje elektronskog katastra - baze infrastrukturnih instalacija, kao i module za upravljanje održavanjem, modeliranje mreža, procenu stanja i planiranje saniranja i rehabilitacije mreža i za dizajniranje, često složenih i detaljnih izveštaja koji služe kao alat za donošenje odluka za unapređenje sopstvene efikasnost rada. Pilot preduzeća dobijaju ovim softverskim paketom dve licence, koji će omogućiti rad svih tehničkih službi i menadžmenta na jedinstvenoj bazi podataka (BaSYS).

Pored navedenih benefita, navedena pilot preduzeća imaju obavezu da u saradnji sa firmom Barthauer i JIE Engineering obezbede komunikacije sa zainteresovanim preduzećima koja upravljaju istom i drugim infrastrukturama u svom regionu, da organizuju prezentacije i obuke u korišćenju BaSYS software-a i razmenu iskustava dobrih praksi na ovom planu, dok će kompanija JIE Engineering obezbediti kontinuiranu tehničku podršku za BaSYS software i nakon završetka DeveloPPP projekta.