Seil++

Aktuelno

Da li Vas interesuju novosti kod JIE Engineering? Jednostavno sledite ovaj link!

Downloads

SEIL++

SEIL++ je inovativni software za napredno planiranje, projektovanje i rad nadzemnih

elektroenergetskih vodova. Ovaj software je lider kod tehničkog proračuna užadi.

Naš servis:

  • Pomoć kod aktuelnih (na pr.: DIN EN 50341; DIN EN 50423) i istorijskih normi
  • Pojedinačna radna mesta ili Client-Server rešenje
  • Relacione banke podataka
  • Interfejsi za sve uobičajene formate podataka

Kroz modularni dizajn SEIL++ predstavlja jednu sveobuhvatnu alatku za planiranje. Ovaj program se kroz različite interfejsove može bez problema integrisati u Vaša postojeća software-ska rešenja.

SEIL++ je uveden u više od 70 energetskih firmi širom Evrope!