Aktuelno

Da li Vas interesuju novosti kod JIE Engineering? Jednostavno sledite ovaj link!

Downloads

Zaštita podataka

Kod JIE engineering d.o.o. se zaštita podataka I sigurnost podataka piše velikim slovom – to važi i za Vaše podatke

Mi znamo da akceptiranje naših poslovnih polja kod Vas možemo steći samo ako kroz naš rad, pristup i tehniku postižemo sigurnost i zaštitu Vaših podataka.

 

1. Podatke od naših poslodavaca principijelno preuzimamo direktno. Tako ste Vi u poziciji da odlučite koje podatke nam želite uručiti.

 

2. Vaše poverenje nas obavezuje da Vaše podatke samo za projekte koje smo od Vas dobili i koristimo. Iz tog razloga se za nas podrazumeva, da Vaši podaci neće biti dostupni trećim licima ili na neki drugi način korišćeni.

 

3. Vaše lične podatke koristimo u sklopu realizacije projekta. Za negu poslovnih odnosa, može se pojaviti potreba za prosleđivanjem Vaših podataka našim daljim poslovnim partnerima sa ciljem da naš spektrum ponuda bolje prezentujemo. Naravno da mi respektujemo ako Vi, posebno u svrhe marketinga ili ispitivanja tržišta, niste saglasni sa time.

 

4. JIE engineering d.o.o. se brine o tome da Vaši podaci budu sigurni. Oni će biti čuvani od gubitka, uništenja, promena, manipulacije i nedozvoljenog posmatranja istih.

 

5. JIE engineering-Website je prelinkovana sa drugim stranicama. Mi nismo odgovorni za njihove postupke po pitanju zaštite ličnih prava. Mi Vam savetujemo da po tom pitanju direktno sa ovim preduzećima kontaktirate.

 

6. Naš server je kroz Firewall-Systeme zaštićen. Naš interni sigurnosni sistem omogućava našim zaposlenicima uvid u Vaše podatke samo po projektnoj potrebi. Mi Vam samo želimo skrenuti pažnju da i pored naših visokih mera predstrožnosti, pri slanju podataka putem interneta, oni mogu biti eventualno i od trećih lica korišćeni. JIE engineering d.o.o. ne snosi odgovornost za objavljivanje podataka na osnovu greški pri njihovom prenosu putem elektronske pošte kao ni za neautorizovani upad trećih lica.

 

Ako imate pitanje ili komentar povodom obrade Vaših podataka možete stupiti u kontakt sa našim odeljenjem zaduženim za zaštitu podataka.

Mi Vam stojimo na raspolaganju za Vaša pitanja, predloge i žalbe.Zadužena za zaštitu podataka